Literární podvečer

Poslední den měsíce května se v aule gymnázia uskutečnil již tradiční Literární podvečer, na kterém se představili úspěšní recitátoři a členové dramatického kroužku ADOR.

V první části Podvečera se mohlo početné publikum, tvořené rodinnými příslušníky, kamarády i pedagogy školy, zaposlouchat do recitace v podání letošních nejúspěšnějších recitátorů.

Nejprve se svým textem Provazolezkyně od M. Procházkové vystoupila zkušená recitátorka Barbara Balcárková, která školu reprezentovala na soutěžní přehlídce mladých recitátorů „Čtvrtlístek“. Na této soutěži nás reprezentovala i Hana Kačmárová, která byla i účastnicí krajského kola Wolkrova Prostějova. Hanka na Podvečeru zarecitovala krásný lyrický text od V. Vokolka První hodina u klavíru.

Následně se představili se svými texty přednašeči, kteří se zúčastnili školního a okresního kola v dětské recitaci. Viktorka Foksová s bajkou od S. Silversteina Žába a klokan, Natálie Šťastná s verši od Radka Malého ze sbírky Listonoš vítr, Klára Váňová s lyrizovanou prózou od D. Fischerové Stopy anděla a Martin Vondra s humorným textem od V. Steklače Boříkovy lapálie. Diváky nejvíce svým vystoupením zaujala Adéla Burdová, nejúspěšnější z letošních účastníků recitačních soutěží. Přednesla text od D. Charmse František a volavka, se kterým obsadila 3.místo v okresním kole recitační soutěže.

Ve druhé části pak členové dramatického kroužku ADOR předvedli v premiéře hru Duch podle knihy V. Brosgolové Anin Duch. K představení připravili kulisy, hudební doprovod a podíleli se na tvorbě samotného scénáře. Hororovou atmosféru celého příběhu podtrhla i bouřka, která se venku strhla a pomohla dokreslit světelnou i zvukovou kulisu.

V samotném závěru Podvečera proběhlo poděkování Alexandře Benedikové a Barboře Kociánové, čerstvým absolventkám našeho gymnázia, které byly dlouholetými členkami dramatického kroužku a významně se podílely i na tvorbě nového představení.