Dramatický kroužek ADOR

V dramatickém kroužku můžete potkat nové kamarády, kroužek je určen všem věkovým kategoriím. Činnosti jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj v oblasti komunikace, kreativity, slouží i k odreagování po náročném studiu. Pracujeme s rozmanitými tématy a zajímavými knihami, které nám slouží jako inspirační zdroj pro vytváření vlastních dramatizací.

Dramatický kroužek ADOR se bude v letošním školním roce konat pravidelně každé úterý v aule školy od 15.00 do 16.30.

První setkání se uskuteční 20. září 2016 v 15. 00.

Zájemci se mohou přihlásit a získat potřebné informace u vedoucí kroužku Mgr. Šárky Kleinové.