Výstava v Galerii Na schodech

Gymnazisté vystavují v krnovské knihovně

Již po čtvrté mohou návštěvníci Městské knihovny Krnov ocenit práce žáků krnovského gymnázia, kteří zde vystavují své literární a výtvarné práce v Galerii Na schodech. Výstava byla zahájena 4. ledna a potrvá do 22. února.

Své práce vystavují žáci nižšího a vyššího gymnázia, zpracovávají různá témata rozmanitými výtvarnými technikami nebo slohovými útvary.

Z výtvarných technik návštěvníky mohou zaujmout grafiky, malba i kresby tužkou. Mezi vystavovanými pracemi najdeme i práci žákyně 5. ročníku osmiletého gymnázia Sáry Szmekové, která získala v loňském roce vynikající ocenění ve výtvarných soutěžích  – Lidice 2016 a Karel IV.

Mezi literárními pracemi najdete zajímavá vypravování, charakteristiky oblíbených literárních hrdinů, ale také vyzrálé úvahové texty, či pokusy o lyricky podbarvené texty.

Klš