Úspěšní recitátoři

V uplynulém týdnu se konaly dvě recitační soutěže, kde nás úspěšně reprezentovali recitátoři z naší školy.

V pondělí 20. března se v SVČ Krnov uskutečnilo okresní kolo v Dětské recitaci, kde jsme měli zástupce ve třetí a čtvrté kategorii. Ve třetí kategorii nás reprezentovaly žákyně tercie Adéla Burdová a Viktorie Foksová, ve čtvrté pak Natalie Mullerová a Natálie Šťastná. Vynikajícího úspěchu dosáhla Adéla Burdová, která obsadila 2. místo a postoupila do krajského kola, které se bude konat na konci dubna v Ostravě.

O víkendu probíhalo dvoudenní klání středoškoláků – recitátorů, které se již tradičně konalo v Karviné. Naše škola zde měla dva zástupce – Hanu Kačmárovou a Martina Vondru. Porotu, kterou tvořily kapacity v tomto oboru – dramaturgové divadel, moderátoři Českého rozhlasu 2, herci a odborníci na hlasovou výchovu, zaujala i Hana Kačmárová, která získala čestné uznání.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci.