Krkonoše očima dětí 2017

38. ročník celostátní výtvarné soutěže “Krkonoše očima dětí 2017

V letošním roce se do soutěže zapojilo 9 mateřských škol, 39 základních škol a 8 speciálních škol z celé České republiky (celkem 602 výtvarných prací).

Studentky našeho gymnázia získaly:

Markéta Ptašniková – 1. místo
Viktorie Olekšová – 3. místo
Radka Melcrová – čestné uznání

Nejlepší práce budou vystaveny v Krkonošském centru environmentální výchovy Krtek ve Vrchlabí ve dnech 29. 5. – 30. 6. 2017.