Nakresli obrázek a vyhraj knihu

Celostátní výtvarnou soutěž Nakresli obrázek a vyhraj knihu vyhlásily autorka a vydavatelka Jitka Švandrlíková a ilustrátorka a vydavatelka Zdeňka Nováková. Mezi nejlepší soutěžící patřily i studentky našeho gymnázia:

Anna Szmyková –  1. místo

Dita Bartoňková – 1. místo

Markéta Ptašniková – 1. místo