EuropaSecura – postoupili jsme do krajského kola

Náš školní tým ve složení Marek Kalinowski (07), Eliška Šťastná (07) a Vendula Tichá (3. A) se probojoval do krajského kola soutěže EuropaSecura.

V prvním kole museli žáci společně v časovém limitu 90 minut vyplnit náročný vědomostní test týkající se EU, bezpečnostní problematiky a mezinárodních vztahů, což se jim podařilo na výbornou.

Jejich dalším úkolem nyní bude vypracovat bezpečnostní analýzu na zadané téma (nám byl přidělen Izraelsko-palestinský konflikt). Tato práce musí splňovat všechny náležitosti odborného textu, včetně poznámkového aparátu, zdrojů atd.

Se svou analýzou se poté střetnou s nejlepšími týmy kraje.

Přestože se jedná o práci velmi náročnou jak časově, tak po odborné stránce, tým pracuje na plné obrátky. Držme jim proto pěsti, aby se jim jejich snaha a píle vyplatila a se svou studií uspěli.

Mgr. Jana Lantová