Film krnovských gymnazistů

Studenti dějepisného semináře Gymnázia Krnov se 11. – 12. 5. 2017 zúčastnili závěrečného setkání 7. ročníku projektu Z místa, kde žijeme, které proběhlo v DOXu – Centru současného umění v Praze.

Dvanáct týmů z různých částí naší republiky rozmanitými formami zpracovalo příběhy těch, kteří aktivně vzdorovali komunistickému režimu v Československu. Téma nebylo zvolené náhodně, v roce 2017 si připomínáme 40. výročí vzniku Charty 77.

Krnovský tým ve složení Eliška Šťastná, Terezie Hluštíková a Kristián Jedelský tři měsíce intenzivně pracovali na zachycení vzpomínek Petra Strnadela, který byl v době totality členem Hnutí diletant, Spolku přátel USA i tzv. Charty mladých. Podílel se na tvorbě samizdatového časopisu Protější chodník a účastnil se hudebních i divadelních akcí, jež se snažily vymknout tehdejšímu socialistickému vzoru. Zaujalo nás, že se „více snažili v tom nesvobodném světě svobodně žít, než bojovat proti komunistickému režimu“.

Studenti se po úvodním únorovém pražském školení pustili do práce, kterou si nejdříve detailně naplánovali, poté následovaly schůzky s pamětníkem. Po zjištění, že kromě časopisu Protější chodník dostali k dispozici i autorskou jednoaktovku absurdního ladění, se rozhodli oslovit dramatický kroužek Gymnázia Krnov ADOR, který skvěle nastudoval nejen hru Vyrovnaná partie, ale i scénku zachycující důležitý moment v životě Petra Strnadela. Sepsání scénky se ujal Kristián Jedelský.

Mnohovrstevnaté filmové zpracování vzpomínek pochválil i Jan Šípek, student katedry dokumentární tvorby na FAMU, a práci s historickým materiálem ocenila Lucie Marková, studentka FF UK. Oba lektoři svými radami významně přispěli k výsledné podobě patnáctiminutového dokumentárního filmu.

Součástí programu závěrečného setkání byla i návštěva inspirativní výstavy Na film v Paláci Chicago, která nejen seznamuje s historií českého filmu, ale díky interaktivnímu zpracování umožňuje lépe proniknout k výrazovým prostředkům kinematografie. Výstava názorně ukazuje principy filmové animace, techniku filmu i různých optických hraček a triků.

Překvapením závěrečných prezentací bylo i prolnutí práce krnovského a velehradského týmu. Gymnazisté z Velehradu ve formě divadelní dramatizace zpracovali osudy disidenta Alberta Antonína Černého, který se jako dítě po 2. sv. válce přestěhoval z Prahy do Krnova. V Krnově také v roce 1955 maturoval a získal angažmá ve Slezském divadle v Opavě. Následně se usadil v Brně.

Poslední částí projektu Z místa, kde žijeme je představení zpracovaných osudů spolužákům nebo veřejnosti. Právě tato okolnost patrně stála u zrodu myšlenky pokračovat v navázaných kontaktech mezi krnovským a velehradským gymnáziem. Studenti krnovského gymnázia připravují setkání obou týmů v Krnově na podzim 2017, na němž filmovou, divadelní i hudební formou spolužákům připomenou činnost disidentů v době totality.

M. Bachanová