Gymnazistky na Fóru zdravého města

27. dubna 2017 jsme se krnovského fóra v SVČ u mladého stolu zúčastnily i my, tři studentky kvinty. Mezi žáky dalších škol i zastupiteli z různých oblastí jsme obhájily náš návrh na opravení stadionu TJ Krnov, a to dokonce na prvním místě. Další náš návrh týkající se kvalitnějšího stravování ve školní jídelně byl odmítnut s tvrzením, že po kontrole zastupiteli bylo zjištěno v této oblasti vše v pořádku.

Již šestý ročník formuloval deset nejaktuálnějších problémů našeho města: oprava sokolovny a lehkoatletického stadionu, zatraktivnění náměstí vodním prvkem, zvýšení počtu laviček mimo centrum, vybudování stezky v oblacích na Cvilíně, nové turistické informační centrum, rekonstrukce divadla, založení instituce pro děti do tří let, zlepšení stavu lokality bývalé slévárny v Revoluční ulici, stálá expozice muzea a budování multifunkčních hřišť pro všechny věkové kategorie.

Pokud vás některé téma zajímá, máte možnost do 19. 5. přidat svůj hlas a ovlivnit výběr problémů, jimiž by se zastupitelé měli zabývat.

Jsme rády, že jsme se mohly zúčastnit a zasáhnout tak do dění v našem městě.


S. Szmeková, M. Ptašniková a B. Tuhá