OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů

V pátek 5. května proběhlo okresní kolo odznaku všestrannosti v Rýmařově. Při měření zdatnosti se na okresním kole počítají body z pěti disciplín: skok přes švihadlo, hod medicimbalem, kliky, trojskok z místa a běh na 1 km. Dorazilo asi 200 dětí z deseti škol.
V proměnlivém počasí podávali naši žáci pěkné výkony. Naše družstvo skončilo na nepopulárním, ale krásném 4. místě. Z jednotlivců se nejlépe umístila Adéla Válková. Skončila na 3. místě v ročníku 2005. Další pěkná umístění: Tereza Ulmannová (5. místo, 2005), Tereza Baranová (5. místo, 2004), Lenka Martínková (6. místo, 2005), Tereza Goldmanová (6. místo, 2002), Dominik Rys (6. místo, 2002). Více na webu Česko sportuje.