Proběhla krajská kola biologické olympiády

Předmětová soutěž Biologická olympiáda vyhlašovaná MŠMT ČR vstoupila v letošním školním roce již do svého 51. ročníku. Žákům základních a středních škol umožňuje změřit své síly ve znalostech z přírodopisu a z biologie, prokázat intelektové schopnosti při řešení zajímavých biologických problémů, seznámit se blíže s různými oblastmi biologie a rovněž s lidmi stejných zájmů. Podporuje invenci, kreativitu, vytrvalost i zaujetí. Atraktivní formou přibližuje moderní vědu, může usnadnit přijetí na střední či vysoké školy a pomoci při studiu.

V letošním roce se na krnovském gymnáziu zúčastnilo školních kol BiO 33 žáků ve všech kategoriích. O velmi dobrých znalostech našich žáků svědčí fakt, že dosáhli výborných výsledků také v okresních a krajských kolech. Největšího úspěchu dosáhla Jana Křivková, žákyně septimy, která ve velmi silné konkurenci vybojovala v krajském kole kategorie A 5. místo. Od třetího místa ji dělilo pouhých 0,5 bodu. V kategorii B nás v konkurenci 36 středoškoláků reprezentovala Zuzana Macháčková (O6) a obsadila 26. místo. V kategorii C bojovali v okresním kole o co nejlepší umístění Klára Čepová (O4) a Michal Juna (O3). Oba se stali úspěšnými řešiteli a v konečném pořadí obsadila Klára velmi pěkné 5. místo, Michal pak 11. místo. V okresním kole kategorie D zvítězila s velkým náskokem Anna Szymiková (O2) a bude krnovské gymnázium reprezentovat v krajském kole. 11. místo v této kategorii obsadila Tereza Sobocíková (O2).

Všem žákyním, které vzorně reprezentovali krnovské gymnázium v okresních i krajských kolech této soutěže blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Zdeňka Jánová