Slunečná středověká Chotěbuz

3. 5. 2017 žáci našeho gymnázia vyjeli na historickou exkurzi do archeoparku v Chotěbuzi. Letošní nestálé a překvapivé počasí hrozilo nepřízní, ale po úspěšném nalezení středověkého hradiště vysvitlo slunce a provázelo nás po celou dobu exkurze.

Nejdříve jsme se dozvěděli informace o historii osídlení objektu, který patří k nejvýznamnějším pravěkým a raně středověkým památkám jak Těšínska, tak České republiky vůbec. Archeopark se rozprostírá tam, kde dříve bývalo opevněné hradisko ještě z doby před příchodem Slovanů. Nynější podoba je rekonstrukcí slovanského sídliště z období 8. – 11. století. Zajímavá byla souvislost hradiště s velkomoravským knížetem Svatoplukem, který tuto oblast vojensky ovládl, ale hradiště na rozdíl od jiných zachoval.

Poté jsme zhlédli repliky polozemnic s ukázkami středověkých řemesel. Jedna skupina žáků si vyzkoušela zručnost v lukostřelbě, druhá byla zasvěcena do tajů a pravidel práce archeologa. Na závěr jsme zkusili do mřížkovaného papíru zakreslit připravený archeologický nález.

Prohlídka byla ukončena výstavou nalezených artefaktů doplněných filmovou smyčkou zachycující práci středověkých řemeslníků. Zájemci si také mohli vyzkoušet psaní hlaholicí do voskových tabulek.

Pohoda, slunečno a zajímavé historické informace získané v kouzelném prostředí krásné přírody patří mezi vzpomínky, které jsme si odvezli domů. Chotěbuz už pro nás není neznámým pojmem.

M. Bachanová