Cesta do Stockholmu

Cesta do Stockholmu

Beseda s manželi Kosovými o J. Seifertovi

Ve středu 24. května 2017 proběhla  v aule školy beseda o životě Jaroslava Seiferta, kterou připravili  manželé Eva a Jan Kosovi, jeho dobří přátelé a disidenti. Akce byla určena žákům 3. ročníků vyššího gymnázia.

Beseda, to vůbec nebylo jen suché vyprávění něčího příběhu, ale byla obohacena o zážitky a postřehy ze života manželů, a hlavně o audiovizuální prezentace. Viděli jsme fotografie z pohřbu J. Seiferta (ten se konal postupně na třech místech), dozvěděli se něco o nespravedlnosti minulého režimu a o historickém přínosu obou manželů. Neboť díky nim máme k dispozici informace, které by jinak byly pohřbeny pod prachem komunismu. Díky vyprávění jsme si uvědomili, že v té době nebylo nijak jednoduché být básníkem a nepodlehnout ideologii a socialistickému realismu. J. Seifert se nikdy nenechal zastrašit, hrdě podepsal Chartu 77, a dokonce jsme mohli vyslechnout originální nahrávku ze sjezdu čs. spisovatelů a Seifertův bojovný proslov. Beseda končila videem přenosu z předávání Nobelovy ceny za literaturu pro J. Seiferta.

Akce byla určitě přínosná pro všechny budoucí maturanty hlavně z hlediska informací. Všechny však překvapila silná vitalita obou manželů a jejich úžasný přínos pro náš národ.

žáci septimy