Europa Secura – V kraji jsme uspěli

Začátkem minulého měsíce jsme informovali, že tým 3. ročníků ve složení Marek Kalinowski, Eliška Šťastná a Vendula Tichá postoupil do krajského kola soutěže věnované mezinárodním vztahům a bezpečnostní politice Europa Secura. Jejich nesnadným úkolem bylo vypracování odborné analýzy na téma Izraelsko-palestinský konflikt.

Dne 23. května jsme se společně vydali do Ostravy, abychom zde výsledky naší práce představili a v konkurenci nejlepších gymnázií a středních škol celého Moravskoslezského kraje zabojovali o postup do celostátního kola.

V silné konkurenci jsme nakonec obsadili krásné 3. místo a skončili jen o pár bodů za postupujícími.

Studentům blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Lantová

Reflexe soutěže očima samotných účastníků

Koncem března jsme se já, Marek Kalinowksi  a Eliška Šťastná sešli u počítače a vyplnili test týkající se historie a současnosti Evropské unie, NATO a vyzkoušeli si i naše znalosti z místopisu. Všechny úkoly jsme zvládli a postoupili do první části krajského kola. Bylo nám zasláno téma, které se týkalo Izraelsko-palestinského konfliktu. Měli jsme nastínit historii konfliktu, aktuální situaci a navrhnout EU vhodná řešení tohoto sporu. Po nastudování zadaného tématu každý z nás vypracoval svou část (mnohokrát ji přepsal, zkrátil, graficky upravil). Nakonec jsme ji poslali a čekali na zpětnou vazbu ze strany porotců soutěže. Ti nám zaslali práci jiného týmu, kterou jsme si také nastudovali tak, abychom jejím tvůrcům mohli zdatně oponovat.

Co nejlépe připraveni jsme 23. 5. dorazili na krajský úřad v Ostravě, zasedli do zasedací místnosti a čekali, co se bude dít.

Každý tým musel představit svou bezpečnostní analýzu, na kterou reagoval opoziční tým. Po několika hodinách, v nichž jsme všichni představili naše práce, přišlo vyhodnocení. Sice jsme nepostoupili do celostátního kola, ale získali jsme hezké 3. místo. Měli jsme ze sebe dobrý pocit, protože každý věnoval práci mnoho času a dal do ní vše, co mohl. Dozvěděli jsme se fakta, která bychom ve zprávách možná nikdy ani nepostřehli.

Vendula Tichá

Europa Secura je soutěž se zajímavým zaměřením, tematickou pestrostí a obrovským přínosem pro účastníky. Soutěžící středoškolák si na vlastní kůži vyzkouší psaní odborné práce, což je dovednost praktická pro další studium, které se klasické osnovy bohužel moc nedotýkají. Dalším přínosem je nemalé rozšíření znalostí o téma problematiky světových konfliktů a možností jejich řešení.

Zpracování analýzy je sice velice časově náročné, ale i tak mám pocit, že mi účast v projektu více dala, než vzala.

Eliška Šťastná

Soutěž byla lákavá v tom, že pro mě představovala příležitost vzdělávat se v problematice současného dění ve světě a zároveň i v historii. Také jsem si při kompletování práce zkusil věci jako citování a parafrázování textu, které se mi jednou budou hodit při studiu na vysoké škole. Procvičil jsem si rovněž i prezentační dovednosti a obohatil se o vědomosti, které nám předaly ostatní týmy.

Marek Kalinowski