Literární podvečer

S končícím školním rokem bilancují své úspěchy studenti krnovského gymnázia, kteří rádi přednáší, hrají divadlo, nebo píší literární práce.

Většina z nich se představila na Literárním podvečeru, který se uskutečnil v úterý 20. června v aule gymnázia. V programu vystoupili úspěšní recitátoři, kteří školu reprezentovali v okresních a krajských kolech recitačních soutěží. Nejlépe se v Dětské recitaci dařilo Adéle Burdové ze sekundy, která získala 2. místo v okresním kole a zajistila si tak účast v krajském kole mezi šestnácti nejlepšími recitátory z celého kraje. V krajském kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov určené středoškolákům získala vynikající čestné uznání Hana Kačmárová, studentka septimy.

Ve druhé části Literárního podvečera vystoupili žáci navštěvující dramatický kroužek ADOR, který v letošním roce pracoval s knihou Z. Bezděkové Říkali mi Leni, k jejíž divadelní adaptaci využil dramatizaci Hany Nemravové. Na představení bylo obdivuhodné, jak spolu dokáží spolupracovat žáci ze všech ročníků víceletého i čtyřletého gymnázia.

Velké poděkování patří i publiku, které zaplnilo celou aulu a vytvořilo příjemnou atmosféru, dokreslující pohodu, která panovala po celou dobu Literárního podvečera.