Připomenutí povodní

Informace města Krnov

Město připravuje program na 29. 06. – připomenutí povodní. V rámci tohoto programu bude dopoledne na náměstí také pro děti, žáky a studenty. Na Hlavním náměstí bude předvedena pro širokou veřejnost technika HZS MSK, POLICIE ČR, která se používá při řešení krizových situací (povodně, tornáda atd.)

Bude zde prezentována technika integrovaného záchranného systému s možností aktivní prohlídky. SVČ doplní program o interaktivní stanoviště týkající se např. zdravovědy i tvořivých dílen.

Ve středové uličce náměstí budou umístě postery, připomínající textem i fotografiemi průběh povodní. Program v PDF.