Výtvarná a literární soutěž Evropa ve škole 2017

Dodatek:

ústředním kole získala nejvyšší ocenění spolu s dvoudenním pozváním na celostátní přehlídku do Českého Krumlova Ema Rosnerová ze sekundy.

Čestné uznání obdržela Viktorie Švihelová z tercie.

Původní článek:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut pro další vzdělávání a Český národní komitét soutěže Evropa ve škole vyhlásilo ve školním roce 2016/2017 26. ročník výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole.

Soutěž probíhá od roku 1992 a je určena žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ, SŠ a školských zařízení.

Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení.

Hlavní téma soutěže:

„Jednotná v rozmanitosti – Evropa mezi tradicí a modernitou“  Vydej se po stopách evropského kulturního dědictví a prozkoumej kulturní rozmanitosti Evropy.

V krajském kole soutěže získaly:

  1. místo ve 2. kategorii (9 – 12 let)

Ema Rosnerová, Markéta Suchánková, Alžběta Šimková

  1. místo ve 3. kategorii (13 – 16 let)

Zlata Chudárková, Viktorie Švihelová, Sára Szmeková