Krajská sbírka potravin

Krajská sbírka potravin se bude na naší škole konat ve dnech 13. – 17. 10. 2017.
Gymnázium v Krnově se připojilo ke Krajské sbírce potravin 2017, která bude opět organizována ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava. Uspořádání potravinové sbírky se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem této akce je sběr trvanlivých potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi, žijící v azylových domech, osoby bez přístřeší, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit aj.)
Další informace naleznete zde.

Organizace potravinová banka