Luther, reformace a žáci gymnázia

V rámci Německo-českého týdne se opět konala soutěž žáků středních škol v prezentaci, tentokrát na téma Martin Luther a reformace církve. Dva žáci naší školy – Benjamin Fojtík a Tomáš Kostelník ze 3. A vytvořili a německy přednesli v krnovské synagoze prezentaci týkající se Lutherových tezí. Po hodnocení odbornou porotou se umístili na krásném prvním místě, čímž navázali na úspěchy našich žáků v této soutěži v minulých letech.
Vítězům se podařilo dokázat, že zájem o studium němčiny může přinést jak osobní uspokojení z dosažených výsledků, tak ocenění ze strany rodilých mluvčích. Finanční odměna za umístění je určitě také dalším podnětem k práci v příštím ročníku soutěže. Inspiraci k ní letos v synagoze sbírali žáci kvinty a 2. ročníku, kteří v publiku podpořili své starší soutěžící spolužáky.
Za sekci jazyka německého Mgr. Jana Chudárková