Adaptační kurz primy

Adaptační pobyt primy se uskutečnil ve dnech 12. – 13. září 2017 v krásném prostředí Suché Rudné nedaleko Bruntálu pod vedením třídní učitelky a vyučujících Jakuba Ulmanna a Luboše Kutálka. Všichni zde prožili dva zajímavé poznávací dny.
V počtu 29 žáků byli ubytováni v hotelu Paramon, jehož areál umožňuje možnost využití velkých hřišť k různým sportovním aktivitám. Výběr her pod vedením pedagogů byl rovněž pestrý i ve společenské místnosti hotelu.
Žáci se aktivně zapojovali do všech akcí, s nadšením zpívali písně, povídali o sobě a poslouchali pedagogický dozor. Dozvěděli se mnoho nového nejen o sobě, ale i o vyučujících.
Celý pobyt přispěl k poznávání kolektivu a žákům se líbil, o čemž svědčí jejich závěrečné hodnocení:
…docela dobrý začátek nového kolektivu…
…byla tady výborná zábava…
…myslím si, že jsme vykročili správnou nohou a kolektiv bude super…
…poznali jsme spolužáky i učitele…
…nejvíce se mi líbila hra Na lodě a piráty…
…společné hry byly úžasné…
…byla to pecka…
J. Konstantinidu, třídní učitelka