Debatiáda na krnovském gymnáziu

Magického pátku 13. 10. 2017 uspořádal školní debatní kroužek svou první vlastní debatní soutěž pro spolužáky vyššího stupně gymnázia.

Sešli jsme se v aule před začátkem druhé vyučovací hodiny, kde nás přivítal velký počet účastníků: 18 spolužáků z kvarty až septimy. Se zvoněním program začal krátkou prezentací o tom, co vlastně debatování je, o co v takové soutěži jde a jak nejlépe vybudovat argument.

A pak už mohlo začít debatování, na které jsme se všichni těšili. Pod taktovkou Jana Horeckého, který byl moderátorem celé soutěže, se soutěžící rozdělili na dvě strany – afirmativní a negativní. Před porotou složenou z Markéty Ptašnikové, Martina Vondry a Sáry Szmekové začali uplatňovat rychle nabyté zkušenosti v praxi.

Postupně jsme prodiskutovali témata „Eutanazie by měla být v ČR povolena”, „Na středních školách v ČR by měly být zavedeny školní uniformy” a na závěr také tezi „Život na vesnici je lepší než život ve městě”.

Témata zaujala a všichni se aktivně zapojili.Debaty měly spád a náboj, a proto vyhlásit lepší tým bylo pro porotu pokaždé velmi těžké. Nakonec si každý zúčastněný odnesl mimo dobré nálady také bloček a propisku a co je hlavní: chuť do dalšího debatování.

Sára Szmeková, 06