Literatura s humorem

Na začátku druhého školního týdne zavítalo do našeho gymnázia „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové“. Představení s názvem „Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury“ bylo určeno žákům kvinty, sexty a 2. A. Představení dvou herců bylo zaměřeno na období pozdní renesance a baroka, kdy španělská literatura zažívala největší rozmach.

První komediální ukázka pocházela ze hry Vzbouření v blázinci od nejvýznamnějšího představitele španělské renesance, Lope de Vegy. Hlavní hrdina Florian si myslí, že zabil prince a úkryt hledá mezi blázny.
Dále se pokračovalo ukázkou Tirso de Moliny, který ztvárnil téma obyčejného života v komedii Zbožná Marta. Představuje zde osud rodiny, ve kterém je bohatství přednější než blaho jejich dětí.
Z barokního období herci použili úryvek ze hry Dáma skřítek od Pedra Calderóna de la Barcy. Jeho hlavním motivem byla rodinná čest, které konkurovala touha po lásce vdovy doni Angely.
Představení vrcholilo ukázkou nejznámějšího španělského představitele této doby Miguela de Cervantese y Saavedry a jeho satirického románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, ve kterém je vyjádřený rozpor mezi skutečností a iluzí.

Žáci si náramně užili komické provedení ukázek skvělými herci, kteří dokázali pobavit celou aulu, vtáhnout publikum do děje a zábavnou formou doplnit učivo českého jazyka. Vtipné komentáře a improvizace zpříjemnily celkovou atmosféru. Těšíme se na další stejně podařené představení.
Alexandra Šolcová, 2. A