Projekt “Historie hrou”

 11. října proběhl v aule Gymnázia Krnov zábavně naučný historický  projekt „Historie hrou aneb Z místa, kde žijeme“.  V rámci dějepisné výuky se ho zúčastnili žáci oktávy a 4. A společně s pozvaným týmem Stojanova gymnázia Velehrad. Cílem této akce bylo přiblížit studentům politickou situaci v Československu v průběhu 40. – 80. let minulého století.

Nejdříve nám naši spolužáci Eliška Šťastná, Terezie Hluštíková a Kristián Jedelský představili svůj dokumentární film o pamětníku a bývalému členu hnutí Diletant panu Strnadelovi, kterému jako poděkování předali pamětní medaili.  Poté jsme zhlédli skvělou dramatizaci žáků Stojanova gymnázia. Scénka zachytila důležité momenty ze života Alberta Antonína Černého, bývalého studenta Gymnázia Krnov a herce opavského divadla, který v 70. letech podepsal Chartu 77 a následně byl StB zatčen, vyslýchán a vězněn. Celou akci oživila školní kapela Ship to Wreck, která nadchla ukázkami undergroundových písní.  Nakonec se představil školní dramatický kroužek Ador s hrou „Říkali mi Leni“, jež pojednávala o české holčičce, která byla během druhé světové války poslána na převýchovu do Německa. V souvislosti s tím, že se i Krnov nacházel na území Sudet, to bylo téma vysoce aktuální.

Celkově si myslím, že tento projekt byl  zajímavým zpestřením výuky.  Zamyslel jsem se nad tím, jak těžké to museli pan Černý a pan Strnadel v minulém režimu mít. Vážím si nyní toho, že mohu žít ve svobodné a demokratické zemi. To, že můžeme volně vycestovat či studovat bereme dnes už jako samozřejmost. Je třeba si ale uvědomit, že tomu tak vždy nebylo a my rozhodně nesmíme dopustit, abychom o tuto svobodu přišli.

                                                            

Mikuláš Soukeník, O8