Přednášková noc

„Veni, vidi, didici.“ („Přišel jsem, viděl jsem, naučil jsem se.“) Pod tímto mottem byla v noci z 1. na 2. prosince realizována na našem gymnáziu Přednášková noc.
V letošním roce se její přípravy chopili členové Debatního kroužku – Sára Szmeková, Markéta Ptašniková a Jan Horecký.
Přednášková noc je akcí, na které mohou zájemci z řad žáků, ale i veřejnosti (letos jsme měli dokonce zahraniční návštěvu) vystoupit s tématy, která je zajímají, kterým se věnují a mohou jimi obohatit ostatní.
Účinkujících bylo letos opravdu hodně. Přednášelo se proto nejen do pozdních nočních hodin, ale také v sobotním dopoledním bloku, navíc ve dvou učebnách zároveň.
Vybrat si nebylo mnohdy jednoduché. Všechna témata byla velmi atraktivní. Návštěvníci z řad žáků, absolventů, učitelů, rodinných příslušníků i široké veřejnosti se na jednom místě mohli dozvědět zajímavosti o termojaderných reakcích, životě ve středověku, klonování, kávě, vývoji hudby, zahraničním studiu nebo zhlédnout představení šermířů a mnoho dalšího.
Program byl velmi pestrý a náročný, proto organizátoři pro všechny zúčastněné připravili bohaté občerstvení.
Přednášková noc však měla kromě vzdělávání ještě jedno poslání. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného a z rautu, který činil 3 030,- Kč, byl věnován Dětskému centru Čtyřlístek v Opavě, které pečuje o malé děti v krizových situacích.
Za akcí takového formátu stojí mnoho hodin plánování a práce. Ale dnes už můžeme říci, že se úsilí vyplatilo.
Děkujeme pořadatelům, ale i všem dobrovolníkům, účinkujícím a návštěvníkům, bez kterých by se Přednášková noc neuskutečnila.

Mgr. Jana Lantová