Olympiáda jazyka německého

Školní kolo OJN se konalo 11. ledna 2018. Soutěžící museli jako vždy zvládnout poslech s porozuměním, popsat neznámý obrázek a nakonec prezentovat připravené téma. Letos měli za úkol mluvit o udržování tradic a zvyků a dokázali dobře mluvit i tomto nelehkém tématu.

Výsledky:

1. místo – Benjamin Fojtík, 3. A (postup do okresního kola)

2. místo – Jan Válek, 07 (postup do okresního kola)

3. místo – Ondřej Niklasch, 1. A

K výsledkům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Za sekci JN Jana Chudárková