Školní kolo biologické olympiády kategorie C a D

Předmětová soutěž Biologická olympiáda vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky vstoupila v letošním školním roce již do svého 52. ročníku. Žákům základních a středních škol umožňuje změřit své síly ve znalostech
z přírodopisu a z biologie, prokázat intelektové schopnosti při řešení zajímavých biologických problémů, seznámit se blíže s různými oblastmi biologie a rovněž s lidmi stejných zájmů. Jejím cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst, kreativitu a vytrvalost. Atraktivní formou přibližuje moderní vědu, může usnadnit přijetí na střední či vysoké školy a pomoci při studiu.

V lednu proběhla na krnovském gymnáziu školní kola kategorie C (tercie, kvarta) a kategorie D (prima, sekunda). Hlavním tématem obou kategorií byl Pohyb. Všichni účastníci školního kola absolvovali náročný teoretický test, prošli praktickou „poznávačkou“ přírodnin a vypracovali praktický laboratorní úkol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První dva z každé kategorie budou naše gymnázium reprezentovat v okresních kolech této soutěže.

 

Mgr. Zdeňka Jánová