Výstup na Mt. Everest

Ve čtvrtek 21. prosince proběhl na gymnáziu již po třetí předvánoční sportovní den, jeho letošním tématem bylo dobývání nejvyšší hory světa. Akce se pod dozorem p.Ulmanna a p. Křižanovského účastnili všichni studenti nižšího gymnázia, kteří byli rozdělení do 8 barevných družstev.
Soutěže byly zaměřeny na spolupráci v týmu. Každé družstvo vedl student z kvarty. Kromě jednoho týmu dosáhli všichni pomyslných 8 848 m a tím dobyli Mt. Everest. Pochvalu si zaslouží všichni žáci za ochotu spolupracovat a snahu v každé soutěži. Vítězi báječného dopoledne se nakonec stal tým oranžových ve složení A. Ranostaj, D. Szmeková, A. Liberda, A. Szymiková, M. Boček, T. Pavelková, L. Bečáková, S. Hlavsová a A. Svatoš. Velké poděkování patří organizátorům jednotlivých soutěží: p. Tošanovjanové, p. Kratochvílové a třídě sextě.