MILADA – filmové představení

12. dubna 2018 se pro kvartu a celé vyšší gymnázium uskuteční v 9. 30 v Kině Mír filmové představení.

Vstupné 60,- Kč prosím vyberou pokladníci jednotlivých tříd nejpozději do úterý 10. dubna 2018 a předají Šárce Kleinové.

Délka filmu je 130 minut, poté ve 12.00 je možné jít na oběd.