V letošním školním roce proběhl již 9. ročník soutěže „Prezentiáda“, které se každoročně účastní stovky studentů z celé republiky.
Úkolem bylo vytvoření prezentace dle zadání v programu PowerPoint nebo Prezi.
Tato práce je nejdříve hodnocena z grafické a obsahové stránky v nominačním kole, ze kterého jsou vyhlášeni postupující do kol krajských, kde už se potkají s odbornou porotou. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: základní a střední školy.
Témata pro ZŠ:
Práce snů
Technologie nás sbližují
V nominačním kole uspěl tým „GymKrnov“ ze třídy kvarta ve složení Alžběta Balcárková a Natálie Šťastná, který tímto postoupil do krajského kola. Bohužel pro nemoc se krajského kola na SPŠ elektrotechniky a informatiky v Ostravě nemohli zúčastnit.