Úspěšní recitátoři

Recitace – umělecký přednes je poměrně náročná disciplína. Nejenže je potřeba dobře si vybrat dva texty (prózu nebo poezii), je potřeba s texty intenzivně pracovat po stránce frázování, tempa, rytmu, dynamiky. Samozřejmostí je, že texty se přednášejí zpaměti. To vše zabere několik měsíců pravidelné práce, aby přednašeč dokázal na posluchače přenést sdělení, kvůli kterému si texty vybral. Když už toto všechno recitátor zvládne, je potřeba zkrotit i vlastní trému, protože vystoupit před publikem a porotou tvořenou herci, režiséry, učiteli dramatických oborů ZUŠ, konzervatoří i JAMU a DAMU, chce opravdu velkou dávku odvahy.

V letošním školním roce naši školu reprezentovalo šest odvážlivců. 20. března v krnovském SVČ proběhlo okresní kolo v dětské recitaci. Reprezentovala nás děvčata ze sekundy a tercie, Natálie Kratěnová, Kateřina Šlosarová a Adéla Burdová. Nejvíce se dařilo Kateřině Šlosarové, která si svým druhým místem zajistila postup do krajského kola.

24. – 25. března pak proběhlo v Karviné krajské kolo v recitační soutěži určené středoškolákům s názvem Wolkrův Prostějov. V letošním 61. ročníku této soutěže jsme měli také tři zástupce – Annu Veselou,Tomáše Pyku z 1. A a Martina Vondru ze sexty. Martin s Tomášem se umístili ve vynikajícím stříbrném pásmu. Kromě ocenění si z krajského kola všichni odvezli i další cenné zkušenosti, které měli možnost získat na workshopech, případně z večerního programu, jehož součástí byla například i ukázka storytellingu.

Všem recitátorům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.