Workshop o Evropské unii

Ve čtvrtek 5. 4. k nám do školy přijela paní Mgr. Lenka Fonioková z ostravského Eurocentra, aby studentům 3. ročníků Společenskovědního semináře v rámci tříhodinového workshopu přiblížila fungování EU.
Dvě hodiny jsme se interaktivní formou seznamovali s podrobnostmi o vzniku a orgánech EU. Poslední hodina byla nejzajímavější, protože jsme se věnovali aktuálnímu dění v EU – brexit, možné scénáře dalšího vývoje EU apod.
Jak se akce studentům líbila, se můžete dočíst níže.
Mgr. Jana Lantová

Workshop mi přišel zajímavý, přednášející byla velmi příjemná. Dozvěděli jsme se spoustu věcí o Evropské unii. Líbilo se mi, že přednášející se snažila být objektivní a hovořila i o nedostatcích EU.
Lucie Kotásková, 3. A

Workshop o Evropské unii mě zaujal. Dozvěděla jsem se spoustu přínosných informací. Přestože trval 3 hodiny, což není málo, věřím, že bychom mohli poslouchat i déle.
Veronika Horáková, septima