Krnovský debatní pohár na gymnáziu

Umění argumentace a sebeprezentace, rozvoj kritického myšlení a práce s informacemi – to vše si žáci mohou osvojit díky debatním soutěžím, kterých se pravidelně a úspěšně účastní členové Debatního kroužku krnovského gymnázia, jenž na škole pod vedením Mgr. Marcely Bachanové a Mgr. Jany Lantové pracuje již třetím rokem.
Debatní soutěže se pravidelně pořádají v Ostravě, Olomouci nebo Prostějově. V našem okolí akce tohoto typu bohužel chybí. Proto se Debatní kroužek rozhodl ve spolupráci s Českou debatní společností uspořádat 1. ročník Krnovského debatního poháru.
Pro soutěž byl zvolen oblíbený formát debaty Verbattle, ve kterém proti sobě stojí tři dvoučlenné týmy, jež mají za úkol v průběhu čtyř jednominutových kol hájit kladné nebo záporné stanovisko k předem zadané tezi. Na našem turnaji týmy podrobně rozebíraly následující témata: cenzuru tzv. fake news, podobu státní maturity nebo bezplatné jízdné pro seniory a studenty.
Krnovský debatní pohár proběhl ve čtvrtek 17. 5. a zúčastnilo se ho celkem 12 družstev ze tří různých krajů. Krnov kromě gymnázia reprezentovala také SPgŠ a SZŠ. Další týmy vyslala gymnázia z Olomouce, Prostějova a Kroměříže. Mezi zúčastněnými byli jak ostřílení debatéři, tak úplní nováčci. Všechny realizované debaty byly na vysoké úrovni. Jako rozhodující se nakonec ukázaly právě zkušenosti, a proto poháry a medaile za první tři místa putovaly na gymnázia střední Moravy – do Kroměříže a Prostějova.
My jsme měli radost z medaile bramborové (3. místo nám uteklo jen o pouhý bod), ale zejména z toho, že se akce vydařila a že všichni účastníci vyjádřili přání zúčastnit se Krnovského debatního poháru i v příštím roce.
Mgr. Jana Lantová