15. ročník krajské výtvarné soutěže ” Malovaná písnička ” 2018.

Úkolem této výtvarné soutěže bylo výtvarně ztvárnit píseň dle vlastního výběru – dětskou, lidovou, umělou, ve které se zpívá o zvířatech nebo zvířeti.
Ve 4. kategorii získali:
1. místo Antonín Svatoš – „ Leze ráček po potoce “- 01
2. místo Tereza Genčúrová – „ Tukan “ – 01
V 5. kategorii:
1. místo Viktorie Foksová – „ Ledňáček “ – 03
3. místo Michaela Švihelová – „ Píseň o morčeti “ – 03
3. místo Tereza Goldmanová – „ Já mám koně”- 05

Slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen a diplomů vítězům se uskutečnilo na vernisáži výstavy nejlepších prací 6. června 2018 v sále střediska DDM Ostrava-Poruba.