46. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018

Mezinárodní organizace UNESCO vyhlásila desetiletí 2018 – 2028 Mezinárodní dekádou vody pro trvale udržitelný rozvoj, a proto se pořadatelé soutěže rozhodli zvolit jako hlavní téma 46. ročníku soutěže:
Voda (nad zlato)
Stejně jako v předchozích ročnících byly i letos uděleny tyto typy ocenění:
– cena poroty pro Českou a zahraniční školu
– medaile Lidická růže konkrétním autorům (53 oceněných v ČR)
– medaile za kolekci / medaile za kolektivní práci /
– čestné uznání (celkem 374 oceněných)

Z došlého počtu 29 967 exponátů ze 79 zemí udělila porota 1 246 ocenění.

Mezi nimi byly také studentky našeho gymnázia:
Medaile
Szmeková Sára
Kratochvílová Barbora

Medaile škole za kolekci grafiky
Michaela Švihelová
Veronika Antálková
Magdaléna Osadníková
Jana Nela Pavesková
Eliška Repková

Vyvrcholením 46. ročníku soutěže se stala výstava všech oceněných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskutečnilo ve čtvrtek 31. května 2018 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky.

Všem oceněných studentkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.