Celostátní kolo soutěže Evropa ve škole

Ve dnech 18. – 19. června 2018 nás ve Vlašimi na Celostátní přehlídce Evropa ve škole pořádané Národním institutem pro další vzdělávání reprezentovaly žákyně Tereza Pavlacká z 1. A a Barbora Kratochvílová z 2. A.
Tereza Pavlacká obsadila v literární části 1. místo ve 3. kategorii, Barbora Kratochvílová byla vybrána mezi nejlepší v republice ve výtvarné části ve 4. kategorii. Obě žákyně si z přehlídky odvezly hodnotné ceny a mnoho zážitků, zejména z prostředí vlašimského zámku, kde proběhlo slavnostní vyhodnocení, ale i převážná část doprovodného programu.
Barbora Kratochvílová bude navíc naši školu reprezentovat v Německu na setkání studentů z celé Evropy, kteří byli též do této soutěže v zahraničí zapojeni.