Mezinárodní výtvarná soutěž MŮJ SEN – MY DREAM 2018

Soutěž “MŮJ SEN” je určena dětem a mládeži od 3 do 26 let. Soutěž byla odstartována před 21 lety k připomenutí 150. výročí Freudova narození a k otevření Rodného domu Sigmunda Freuda.
Organizuje ji dobrovolná nezisková organizace „Společnost Sigmunda Freuda“ se sídlem v Příboře a bývá vyhodnocována každoročně v květnu při příležitosti FREUDOVA FOKLORNÍHO FESTIVALU, který tak vytváří pohodu a hudební rámec pro samotné slavnostní vyhlašování vítězů této soutěže.
Barbora Kratochvílová, studentka našeho gymnázia, získala 1. místo.
Blahopřejeme!