Výtvarná a literární soutěž Evropa ve škole 2018

Hlavní téma soutěže: „ Přemýšlej, na čem staví Evropa“
Rok 2018 byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví. Tematicky je proto zaměřen na umělecké památky všeho druhu.
V krajském kole soutěže získaly:
1. místo ve 3. kategorii / 9 – 12 let/
Tereza Machálková, Sofie Hlavsová, Adam Buřt, Nela Posmeková – 01
3.místo ve 4. kategorii /13 – 16 let/
Albert Ranostaj – 04, Viktorie Foksová – 03, Anna Szymiková – 03
1. místo ve 5. kategorii /17 -21 let/
Barbora Kratochvílová, 2.A
3. místo – Sára Szmeková – 06, Adriana Zivčáková – 2.A
V ústředním kole získala hlavní cenu spolu s dvoudenním pozváním na celostátní přehlídku do Vlašimi a účasti na workshopu v Německu (Otzenhausen) v termínu 9. 7. – 14. 7. 2018 Barbora Kratochvílová z 2. A. Tohoto výjezdu se účastní nejúspěšnější soutěžící většiny účastnických zemí v Evropě.
Čestná uznání obdrželi žáci primy – Tereza Machálková, Sofie Hlavsová, Adam Buřt, Nela Posmeková a Albert Ranostaj z kvarty.