Workshop o lidských právech s Amnesty International

S Amnesty International, největší celosvětovou neziskovou organizací hájící lidská práva, spolupracuje naše škola pravidelně. Každoročně se např. zapojujeme do Maratonu psaní dopisů, pedagogové se účastní jejich školení, do výuky zařazujeme organizací vytvořené materiály.
Naší poslední společnou akcí byl workshop o lidských právech uspořádaný pro žáky
2. ročníků vyššího gymnázia. V rámci programu se žáci dozvěděli základní informace z historie a činnosti Amnesty International, doplnili si vědomosti o lidských právech získané v rámci předmětu Základy společenských věd, ale především se v rámci besedy dotkli stále aktuálního a ožehavého tématu migrace.
Seminář vedla zkušená lektorka Nela Armutidisová, kterou k nám doprovodil pan Ahmed – egyptský grafik, který musel ze svého domova kvůli pronásledování uprchnout a jemuž se po několikaměsíční strastiplné cestě podařilo získat u nás výjimečně udělovaný statut politického uprchlíka.
Ohlasy žáků na workshop byly velmi pozitivní (viz níže).
Mgr. Jana Lantová

Dne 28. 5. 2018 se naše třída zúčastnila besedy, kterou pořádala organizace Amnesty International. Přijela za námi její členka, se kterou jsme si povídali o lidských právech, jejich porušování a našich názorech na ně. Také jsme pro zpestření celého programu prováděli různé aktivity spojené s tímto tématem.
Nejzajímavější částí besedy pro nás byla ta, ve které nám svůj životní příběh vyprávěl uprchlík z Egypta. Ahmed musel opustit svou zemi, protože mu hrozilo pětileté vězení za účast v protestu proti tamnímu režimu. Měl chvíli na to, aby si sbalil ty nejdůležitější věci a utekl. Bylo velmi zajímavé si naživo vyslechnout, co všechno obnáší taková cesta a jak těžké to uprchlíci u nás, v České republice, která k nim není úplně vstřícná, mají.
Celkově se nám beseda líbila, ale hlavně nám otevřela oči a ukázala i jiný úhel pohledu na problematiku migrace, než ten, který je nám denně médii vnucován. Určitě bychom uvítali další přednášky podobného typu i v budoucnu.

Petra Spurná a Nella Stefanidu, sexta