Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku

Adaptační kurz se uskuteční na chatě Kopřivná v Malé Morávce v termínu 10. – 11. září pro žáky primy a 11. – 12. září pro žáky 1.A. Bližší informace včetně ceny budou sděleny na informativní třídní schůzce, která se uskuteční v úterý 4. 9. v 16.30.