Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Dne 5. listopadu se naše čtyřčlenná výprava vydala do Ostravy na simulaci jednání Evropského parlamentu a Rady ministrů. Po představení jednacího řádu a krátké přednášce o Evropské unii jsme se seznámili s projednávanou směrnicí o omezení dopadu plastových výrobků na přírodu.
Poté začala samotná jednání, na něž jsme se rozdělili podle organizací. V rámci Rady ministrů jsme hájili stanoviska Estonska a Finska. V Evropském parlamentu jsme zastupovali stranu EFD (Evropa svobody a přímé demokracie) a ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu). Jednotlivé organizace nejdříve jednaly samy, ale po upravení směrnice následovalo jednání společné. Na něm jsme prodiskutovali pozměňovací návrhy a hlasovali o přijetí směrnice. Tu ale Evropský parlament zamítl.
Dalším bodem programu byla debata s odborníky. S Ing. Lukášem Meleckým, Ph.D. z Ekonomické fakulty VŠB jsme řešili možnosti a důsledky vystoupení z EU, s rektorem Slezské univerzity doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D. studium v Moravskoslezském kraji i mimo něj a s Ing. Markem Burštíkem z Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje extrémní jevy počasí. K této aktivitě jsme využili metodu „strukturovaného dialogu“ a vytvořili plakát.
Celý seminář vyvrcholil oceněním nejlepších účastníků. Z naší školy si nejlépe vedl Jiří Albrecht, který se umístil na třetím místě.

Natálie Šťastná, kvinta

Pozn.: Použité fotografie pocházejí FB profilu Rozhoduj o Evropě.