Olympiáda lidských práv – celostátní kolo

V pátek 14. 12. se v reprezentačních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy konalo celostátní kolo soutěže Olympiáda lidských práv.
Soutěže se zúčastnilo přes 2 000 studentů z celé České republiky, zejména z gymnázií. Do pražského finálového kola postoupilo pouze 40 studentů. Mezi nimi letos byla i naše studentka kvinty Anička Kocmánková.
Soutěž měla 2 části. Během dopoledne studenti psali esej na jedno ze zvolených témat. Řešila se otázka migrace, volebního systému a transsexuality. Ve druhé části měli studenti 10 minut na obhajobu své práce před porotou sestávající z odborníků z řad vysokoškolských pedagogů, představitelů organizací věnujících se lidskoprávní problematice apod.
Čas mezi oběma bloky byl vyplněn přednáškami a workshopy. Z úst Pavly Gomby jsme se dozvěděli mnoho informací o organizaci UNICEF, Amnesty International nám představila Žaneta Sladká. Zajímavé bylo setkání s europoslancem a pražským zastupitelem Jiřím Pospíšilem, který celou soutěž zaštítil.
Anička v silné konkurenci starších studentů nakonec obsadila krásné 11. místo. K tomuto úspěchu jí blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Lantová