Přednášková noc 2018

Pod názvem Krrnoc proběhla z pátku 30. 11. na sobotu 1. 12. 2018 na našem gymnáziu Přednášková noc.
Pro letošní rok se organizace chopili studenti: Jan Horecký, Adéla Košinarová a Anna Kocmánková, kteří se na akci pečlivě připravovali už od léta.
Přednášejících bylo opravdu mnoho, a to jak z řad studentů, tak odborníků z velmi zajímavých odvětví. Protože účinkujících bylo tolik, tak se prezentace odehrávaly ve dvou učebnách najednou – v aule a ve fyzikální posluchárně.
Návštěvníci si mohli vybrat například přednášky o cestování (Sára Szmeková, Tereza Skarabella Košinarová), vzniku a vedení kavárny Malé Café (Šárka Bolatzká), historii Kofola Music Clubu (Martin Hradečný), přeplavání kanálu La Manche (Mgr. Michael Mrůzek) a mnoho dalších. Některé prezentace byly pojaty spíše formou besedy, např. v podání mistra světa ve skoku na lyžích pana Jaroslava Sakaly.
Protože noc byla dlouhá a přednášek hodně, bylo nachystáno i bohaté občerstvení.
Celý výtěžek z akce (5 250,- Kč) byl předán organizaci Šance pro jejich život, která se stará o opuštěná a týraná zvířata.
Velké díky patří všem sponzorům, dobrovolníkům, učitelskému dozoru (Mgr. Janě Lantové, Mgr. Marcele Bachanové) a také panu řediteli a paní zástupkyni za velkou podporu této akce.

Adéla Košinarová, septima