Beseda s poslancem Parlamentu ČR

Žáci se během svého studia v rámci předmětu základy společenských věd (ZSV) seznamují s mnoha společenskovědními disciplínami. Jednou z nich je také politologie. V hodinách věnovaných státovědě se žáci mimo jiné zabývají složkami státní moci a podrobně probírají strukturu a fungování Parlamentu ČR a legislativní proces.
Protože víme, že velmi dobré výsledky vždy přináší propojení teorie s praxí, rádi jsme u nás ve škole přivítali pana poslance Michala Ratiborského, se kterým jsme v pondělí 14. 1. uspořádali besedu, jíž se zúčastnili žáci septimy.
Během diskuse panovala přátelská atmosféra, žáci se rychle osmělili a nebáli se panu poslanci klást otázky týkající se rozmanitých témat. Hovořili jsme o náplni práce poslance, o problémech našeho města i regionu, ale také o zahraniční politice ČR a aktuální problematice brexitu.
Beseda splnila naše očekávání – výrazně zpestřila výuku a přinesla nám řadu nových a zajímavých informací. Proto bychom chtěli touto cestou panu Ratiborskému poděkovat za jeho návštěvu.

Mgr. Jana Lantová

Ohlasy studentů:
Beseda mi přišla velmi zajímavá. Myslím, že mi to dalo nový náhled na dění v poslanecké sněmovně.
M. Halířová

Beseda s panem poslancem Ratiborským byla velmi příjemná. Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací o fungování poslanecké sněmovny. Uvědomila jsem si, jak je práce politika náročná.
B. Kociánová

Beseda se mi líbila. Měli jsme možnost zjistit, jak vypadá náplň práce poslance a co všechno musí řešit.
M. Vondra

Líbilo se mi, že jsme měli prostor pokládat panu poslanci otázky, na které vždy ochotně odpověděl, a to i přesto, že ne všechny byly příjemné.
N. Stefanidu