Televize v naší škole

15. 1.  žáci 1. A přivítali v hodině českého jazyka tři redaktory programu ČT:D, kteří přijeli až z Prahy, aby je seznámili s prací televizního štábu. Žáci si ve skupinách vyzkoušeli role redaktorů, kameramanů a moderátorů. Pod vedením profesionálů ČT se učili psát zprávu, mluvit před kamerou na mikrofon i natáčet video.

Díky projektu České televize  nahlédli pod pokličku televizní reportáži. Poznali její pravidla a okolnosti vzniku, ale i úskalí spojené s trémou     a schopností improvizace. Žáky netradiční workshop mediální výchovy Televize ve vaší škole zaujal a nadchl.

Výsledkem dvouhodinového kolektivního snažení byla společně zformulovaná zpráva, kterou pak v pořadu Zprávičky prezentovala moderátorka Eva Radilová. Sami žáci si na kameru vyzkoušeli nejdříve čtený a pak zpaměti formulovaný projev. Jak se jim dařilo, můžete posoudit po otevření tohoto odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/219411000160115

M. Bachanová