Návštěva Okresního soudu v Opavě

Žáci 3. ročníku vyššího gymnázia se v prvním pololetí školního roku v rámci ZSV věnují problematice práva. V hodinách se seznámí nejenom s historií a základními pojmy práva, ale věnují se zejména jednotlivým právním odvětvím. K nejatraktivnějším patří pro studenty oblast práva trestního. Proto jsme se septimou uvítali možnost navštívit v úterý 5. února soudní jednání u Okresního soudu v Opavě, kde byl projednáván případ podvodu. Žáci tak měli možnost srovnat své teoretické znalosti s praxí.
Mgr. Jana Lantová

Ohlasy studentů na akci:
Návštěva soudu se mi moc líbila. Paní soudkyně byla velmi milá a ještě před začátkem nás seznámila se svou prací. I samotný případ byl podle mě zajímavý. Jsem ráda, že jsem měla možnost se takovéto akce zúčastnit.
Adéla Košinarová

Návštěva soudu byla zajímavá. Nikdy předtím jsem u hlavního líčení nebyla, jen jsme se o něm učili, a tak se mi všechno bude lépe pamatovat. Profese soudce není jednoduchá, ale je zajímavá.
Barbora Tuhá

Exkurze pro mě byla velmi přínosná. Poprvé jsem byla u soudu. Konečně jsem měla možnost vidět pravé soudní jednání a ne jen to z „kriminálek“. Pochopila jsem, že profese soudkyně je velmi náročná a rozhodování není vůbec lehké.

Viktorie Kutálková