Exkurze na stanici Policie ČR

Dne 27. 2. 2019 jsme navštívili policejní stanici, která sídlí na Albrechtické ulici v Krnově.

Paní policistka si pro nás připravila přednášku o přestupcích a trestných činech. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí – např. co to je mediační a probační služba, kde se nacházejí různé typy věznic nebo jaké sankce se ukládají za konkrétní přestupky a trestné činy.

Ke konci exkurze jsme měli možnost nahlédnout do cely předběžného zadržení, kde jsme mohli vidět a zažít si, jaký je to pocit být umístěn v cele, kde je veškerý nábytek připevněn k podlaze, vše je ovládáno zvenčí a navíc jste neustále monitorováni.

Myslím si, že pro nás byla beseda velmi užitečná. Většina z nás už má 18 let, a proto je dobré zákony znát a vědět, co nám hrozí, kdybychom je porušili.

Jan Horecký; septima