Evropa ve škole – krajské kolo

I v letošním školním roce se naši studenti zapojili do literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Školní kolo probíhalo od listopadu do února. Ve 28. ročníku měli žáci za úkol vypracovat výtvarné nebo literární práce na téma „YOUrope –je to o tobě!“ Nejlepší práce byly zaslány do krajského kola na začátku měsíce března. V uplynulém týdnu 12. dubna byly vyhlášeny výsledky krajského kola, kde se na prvních příčkách ve svých kategoriích objevili i naši žáci. Oceněné práce postoupily do celostátního kola, jehož výsledky budou známy v průběhu měsíce května.

Výtvarná část

2. kategorie
1. místo Cyklus prací Chytří evropští vynálezci
Autoři: Sofie Hlavsová, Adéla Václavková, Matouš Hnízda, Karolína Rychlá, Tereza Machálková

3. kategorie
3. místo Cyklus prací Chytří evropští vynálezci
Autoři: Barbora Říhová, Eliška Repková, Václav Löwenthal

4. kategorie
1. místo Vynález umělé ruky Autor: Kryštof Otýpka
2. místo Galileo Galilei Autor: Petra Spurná

Literární část

3. kategorie
2. místo Skryté zlo Autor: Tereza Pavlacká

4. kategorie
1. místo Leteckým taxi do Londýna Autor: Adéla Košinarová

Literární práce, které naši školu reprezentovaly v krajském kole, najdete na stránkách www.cjal.webnode.cz ve složce Povedlo se.