Filmový festival Jeden svět

Mezinárodní filmový festival Jeden svět zaměřený na dokumentární filmy o lidských právech letos oslavil 20 let. Jubilejního ročníku jsme se zúčastnili i my. V opavském Klubu Art jsme ve dnech 25. a 27. března zhlédli filmy FollowMe a Anoteho archa. Po každé z projekcí následovala beseda s odborníkem z daného oboru.
Filmy jsme vybírali s ohledem na tematické plány výuky ZSV a Společenskovědního semináře. Třídy sextu a 2. A, které se v rámci výuky sociologie věnovaly problematice komunikace a masmédií, čekal film FollowMe zaměřený na otázku sociálních sítí, zejména Instagramu. Studenti 3. ročníků Společenskovědního semináře se během zimních měsíců zabývají mezinárodními vztahy a globálními problémy. Proto jsme společně vybrali film Anoteho archa sledující boj prezidenta Anoteho Tonga za záchranu souostroví Kiribati, které se vlivem globálního oteplování pomalu potápí a hrozí jeho úplný zánik.
Mgr. Jana Lantová

 

Studenti o filmu FollowMe

Film se mi zdál velmi zajímavý a byla jsem překvapena jeho obsahem.
Instagram se v poslední době stal ještě úspěšnější než Facebook. Kdo chce být považován za úspěšného, musí mít hodně sledujících a „liků“. Netušila jsem však, že všechna tato „sláva“ se dá koupit.
Sama Instagram nemám, proto se v tomto světě příliš neorientuji, tudíž mi vyrazilo dech, když jsem zjistila, že si člověk může za pár stovek koupit tisíce sledujících. Netušila jsem, že se kolem toho rozjel obrovský černý trh, kterým „protečou“ miliony, možná miliardy.
Film se mi moc líbil a doporučila bych jej každému, kdo používá Instagram, popř. další sociální sítě.

Eliška Repková, sexta