Francouzsky s Francouzkou

Již druhým rokem mají studenti francouzského jazyka na naší škole možnost mít ve výuce rodilou mluvčí. Tento školní rok je jí dobrovolnice ze stacionáře Benjamín, slečna Marie Durelle, která v Krnově pracuje ve zmíněném centru jeden rok a která je ochotná přicházet do výuky francouzštiny jednou za týden a konverzovat se studenty. Tato zkušenost s rodilou mluvčí přináší studentům zkušenosti srovnatelné s reálnou komunikací v cizině, obohacuje jejich slovník, učí je improvizovat a vyjádřit se bez pomoci mateřského jazyka. Marie je výukou taktéž nadšena a chystá si pro studenty zajímavá témata, která jim přibližují život v této evropské zemi se zvyky a informacemi.

Mgr. Lenka Bažová