Krajské kolo biologické olympiády

Koncem měsíce března a na začátku dubna proběhla v Ostravě krajská kola Biologické olympiády kategorie A (III. a IV. ročníky) a kategorie B (I. a II. ročníky).
V kategorii B dosáhly naše studentky skvělého výsledku. Studentka I. ročníku, Pamela Pettinaroli, skončila na 6. místě a 1. místo obsadila Veronika Studničková a obhájila tak loňské vítězství.
V kategorii A nás reprezentovaly Kristýna Lukešová a Nela Kavická, které v těžkém klání obsadily 26. a 31. místo. O obtížnosti krajského kola svědčí i to, že z 36 soutěžících bylo úspěšnými řešiteli pouze prvních pět účastníků.
K dosaženým výsledkům gratulujeme, mladším účastnicím přejeme do příštích ročníků hodně štěstí a chuti do studia biologie a maturantkám aby zkušenosti z olympiády zúročily u maturity či přijímacích zkoušek.

Mgr. Petr Štěpánek